Privacy statement

PRIVACY STATEMENT Sun Format ZonweringSun Format Zonwering
Waarom dit privacystatement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

In dit privacystatement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacystatement
In dit privacystatement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Sun Format Zonwering en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van sunformat.nl.
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Sun Format Zonwering op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Sun Format Zonwering adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.


Identiteit Sun Format Zonwering
Sun Format Zonwering is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacystatement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Sun Format Zonwering.


Sun Format Zonwering is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34177570. Sun Format Zonwering is gevestigd en kantoorhoudend in (1187 JD) Amstelveen aan de Schweitzerlaan 54 en bereikbaar via het e-mailadres info@sunformat.nlinfo@sunformat.nl


Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Sun Format Zonwering kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:
Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.


Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.


Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Sun Format Zonwering op. Dit privacystatement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Sun Format Zonwering optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Sun Format Zonwering plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Sun Format Zonwering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sun Format Zonwering, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Sun Format Zonwering verstrekt. Sun Format Zonwering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Contact- en accountgegevens zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres en inloggegevens.


Betalings- en factuurgegevens indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.


Website gegevens zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).
Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?


Sun Format Zonwering gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van levering en montage van zonwering en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.


Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Sun Format Zonwering kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.


Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Sun Format Zonwering kan uw persoonsgegevens delen met aan Sun Format Zonwering gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
Sun Format Zonwering kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Sun Format Zonwering rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
Sun Format Zonwering heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:
het IP-adres van de bezoeker;
de datum en tijd van het bezoek;
de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
de op onze website bezochte pagina’s;
informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Sun Format Zonwering zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Sun Format Zonwering samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Sun Format Zonwering website:

Functionele cookies
Sun Format Zonwering plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Sun Format Zonwering bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat Sun Format Zonwering over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het
e-mailadres kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Sun Format Zonwering of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Sun Format Zonwering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Sun Format Zonwering of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Sun Format Zonwering neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Sun Format Zonwering via info@sunformat.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacystatement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacystatement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacystatement of over de wijze waarop Sun Format Zonwering omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@sunformat.nl.